Alexa Certify

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve Nikshiqi - Podgorica


13:00

Nikšić
1h:03m

14:03

Podgorica
4 Decembar

3.00€

13:34

Nikšić
0h:58m

14:32

Podgorica
Nikšić Prevoz

3.00€

14:00

Nikšić
1h:00m

15:00

Podgorica
Šober

3.00€

14:15

Nikšić
1h:30m

15:45

Podgorica
Glušica

3.00€

14:35

Nikšić
0h:59m

15:34

Podgorica
Glušica

3.00€

15:04

Nikšić
0h:58m

16:02

Podgorica
18 Oktobar

3.00€

15:10

Nikšić
1h:15m

16:25

Podgorica
Papović

3.00€

15:13

Nikšić
0h:59m

16:12

Podgorica
Stanišić Doo

3.00€

15:13

Nikšić
0h:58m

16:11

Podgorica
Stanišić Doo

3.00€

15:30

Nikšić
0h:58m

16:28

Podgorica
Papović

3.00€

16:15

Nikšić
1h:00m

17:15

Podgorica
Bus Šped

3.00€

16:29

Nikšić
1h:25m

17:54

Podgorica
Touring Doo Kotor

3.00€

16:48

Nikšić
1h:00m

17:48

Podgorica
Šober

3.00€

17:10

Nikšić
1h:10m

18:20

Podgorica
4 Decembar

3.00€

17:45

Nikšić
1h:00m

18:45

Podgorica
eTicket
Glunex

3.00€

18:30

Nikšić
0h:58m

19:28

Podgorica
Glušica

3.00€

18:50

Nikšić
1h:30m

20:20

Podgorica
Touring Doo Kotor

3.00€

19:10

Nikšić
1h:08m

20:18

Podgorica
Stanišić Doo

3.00€

20:00

Nikšić
0h:58m

20:58

Podgorica
Stanišić Doo

3.00€

20:45

Nikšić
0h:58m

21:43

Podgorica
Glušica

3.00€

Transferim Nikshiqi - Podgorica

Nikshiqi

Podgorica

Maks. 3 i/e pasagjerit

ABS

30.00€

?

Nikshiqi

Podgorica

Maks. 8 i/e pasagjerit

ABS

60.00€

?