Podaci o kupovini i putniku

14:20

Danilovgrad
 station icon
 station icon
2h:18m

16:38

Žabljak
GLU
8
Glušica

7.00€

POLAZAK

2h:18m

DOLAZAK
 station icon
 station icon
23.09 14:20, Danilovgrad
23.09 16:38, Žabljak
GLU
8
Broj dostupnih sjedišta je 6
6
Red vožnje
Popust
Karakteristike autobusa
Vrsta karte