Podaci o kupovini i putniku

15:13

Bogetići
 station icon
 station icon
0h:16m

15:29

Nikšić
4DE
6.6
4 Decembar

1.00€

POLAZAK

0h:16m

DOLAZAK
 station icon
 station icon
26.09 15:13, Bogetići
26.09 15:29, Nikšić
4DE
6.6
Broj dostupnih sjedišta je 48
48
Red vožnje
Popust
Karakteristike autobusa
Vrsta karte