Podaci o kupovini i putniku

10:46

Bogetići
 station icon
 station icon
1h:26m

12:12

Barutana
4DE
6.6
4 Decembar

3.00€

POLAZAK

1h:26m

DOLAZAK
 station icon
 station icon
29.09 10:46, Bogetići
29.09 12:12, Barutana
4DE
6.6
Broj dostupnih sjedišta je 5
5
Red vožnje
Popust
Karakteristike autobusa
Vrsta karte