Alexa Certify

Bus routes and timetable Zagreb - Plitvice Lakes


10:30

Zagreb
2h:37m

13:07

Plitvička Jezera
Autotrans

11.43€

11:30

Zagreb
2h:20m

13:50

Plitvička Jezera
Autobusni Prijevoz Varaždin

-

14:15

Zagreb
2h:30m

16:45

Plitvička Jezera
Autotrans

11.43€

15:00

Zagreb
2h:23m

17:23

Plitvička Jezera
Croatiabus

13.20€

16:00

Zagreb
2h:30m

18:30

Plitvička Jezera
Ines Tours

-

17:25

Zagreb
2h:30m

19:55

Plitvička Jezera
Autotrans

11.43€