Red vožnje Brčko do Esen

Pogledaj red vožnje

Brčko

Brčko je grad na sjeveru Bosne i Hercegovine. Administrativno je sjedište Brčko distrikta. Prema podacima popisa stanovništva 2013. godine, u gradu Brčko je popisano 43.859 lica, a u cijelom distriktu Brčko 93.028 lica.

Grad Brčko je smješten u Posavini, na desnoj obali rijeke Save, odnosno na ušću njene desne pritoke Brke, na 96 metara nadmorske visine.

Istočno od grada prostire se plodna Semberija, a zapadno je Posavina, dok se petnaestak kilometara južno od grada dižu obronci planine Majevice.

Grad je važan tranzitni centar i kroz njega prolazi najvažnija putna komunikacija koja povezuje zapadni s istočnim dijelom Republike Srpske te centralni dio Federacije BiH sa Hrvatskom i Posavskim kantonom.

Pored veoma značajnih kopnenih komunikacija, Brčko ima i savremeno opremljenu luku na rijeci Savi, koja se uklapa u jedinstveni plovni put od Crnog do Severnog i Baltičkog mora.

Brčko ima značajne industrijske kapacitete.

;

Esen

Esen je grad u centru Rurske oblasti u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Sa oko 580.000 stanovnika jedan je od najvećih gradova Njemačke. Grad je od 1958. sjedište rimokatoličke biskupije, a od 1972. je univerzitetski  grad. Početkom 2003. su se spojili fakulteti iz Esena i Gerard-Merkator univerzitet  iz Duisburga u Univerzitet Duisburg-Esen.

Esen je Evropski glavni grad kulture za 2010. godinu.

Esen se nalazi u zapadnom dijelu Njemačke u industrijskoj regiji Rhein-Rur. Grad leži u centru Rurske oblasti sjeverno od rijeke Rur, koja stvara jezero Baldeneysee između gradskih kvartova Kupferdreh, Heisingen i Verden. Rurska oblast je konurbacija (sistem povezanih gradova) koja sačinjava oko 80 povezanih gradova.

Obzirom da je Esen industrijski centar, ima mnogo spomenika industrijske arhitekture. Stari rudnik je postao turistička znamenitost i nalazi se na listi svjetske baštine UNESCO-a.

;