Alexa Certify

Grad Beč

Beč je glavni i najveći grad Austrije. Leži na obalama Dunava, 40 km od granice sa Slovačkom i slovačkoga glavnoga grada Bratislave. Ima oko 1,6 milijuna stanovnika (petina stanovništva Austrije). Simbol Beča je katedrala sv. Stjepana, sjedište bečkoga nadbiskupa, a zaštitnik grada je sveti Leopold. Administrativno je podijeljen na 23 okruga (njem. Bezirk). Ovaj grad predstavlja sjedište nekoliko međunarodnih organizacija: OPEC-a (Organizacije zemalja izvoznica nafte), IAEA-e (Međunarodne agencije za atomsku energiju) i UNIDO-a (Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda).