Podaci o kupovini i putniku

13:49

Klenak
 station icon
 station icon
0h:26m

14:15

Petlovača
LAS
6
Sp Lastra D.o.o. Lazarevac

210.00Din.

POLAZAK

0h:26m

DOLAZAK
 station icon
 station icon
04.03 13:49, Klenak
04.03 14:15, Petlovača
LAS
6
Broj dostupnih sjedišta je 4
4
Red vožnje
Popust
Karakteristike autobusa
Vrsta karte