Alexa Certify

BLOG

Kopaonik

https://busticket4.me/db_assets/images/blog_cover/kopaonik-109514-750x250.jpg

Kopaonik

Turističke destinacije , 0 Komentara Dec 13, 2017

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji. Zbog svojih prirodnih vrijednosti, 1981. godine Kopaonik je proglašen za nacionalni park. Na Kopaoniku je najrasprostranjenija raskomadana šumsko-pašnjačka zona središnje Srbije, na višim djelovima je četinarska smrčeva i jelova, a po stranama bukova i hrastova šuma.

Pod posebnom zaštitom Nacionalnog parka je 698 hektara - izdvojenih u: 11 rezervata prirode i 26 prirodnih spomenika, 12 geomorfoloških, 6 geoloških, 8 hidroloških i 15 objekata svrstanih u nepokretna kulturna dobra. Kopaonik je mjesto na kome se mogu naći primjerci endemske flore kao što su Kopaonička čuvarkuća (Sempervirum Kopaonicense), Pančićeva potočarka (Cardamine Pancicii) i kopaonička ljubičica (Viola kopanicensis). Od mnogobrojnih životinjskih vrsta najznačajniji su sivi soko (Falco peregrinus), zlatni orao (Aquila chrysaetos), buljina (Bubo Bubo), divlja mačka (Felis Silvestris) i srndać (Capreolus Capreolus).

Sa skoro 200 sunčanih dana godišnje, Kopaonik zaslužuje svoje drugo ime „Sunčana planina“. Južni položaj, visina i otvorenost terena sprečava zadržavanje oblaka nad planinom. Hladan vazduh pada u okolne ravnice i uvale, tako da zimske temperature nisu preniske.

Snijeg počinje krajem novembra i traje do maja, prosječno 159 dana godišnje, što je savršeno za razvoj skijaške sezone.

Komentari

Za ovaj blog nema komentara.

NAJČITANIJE

KATEGORIJE

ARHIVA