Lazaro

Kontroll

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Linjat e autobusit

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve

Budva - Banja Luka (nëpërmjet Mostar) *niset çdo ditë në 21:00h, kthehen 23:00h.

Lazaro Mbresat

5.0/5.0

1 mbresa/t
Vlerësimi

Branimir Bukilic

Të dhënat e kontaktit

 http://www.lazarotravel.com/