Shërbime të stacionit të autobusit

Tualet
Garderoba
Posta
Kabina e telefonit
Kafe
Restorant
Wi-Fi
Parking
Stacion Taksish
Vendndalime të transportit publik
Bankomat

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.
Komente

Emmanuel

Marko Scekic

Marijana

Nemanja Dakić

Odlazak u toalet preskup. Ugostiteljski objekat na stanici iz vremena stare Jugoslavije. Vrlo neprijatno, a skupo iskustvo.

Bojan Skara

Mladen

Sve okej...

Miodrag Markovic

Ivana Milosavljević

Farkas Felix

Miroslav Boljevic

Preskupa stanična usluga. Osoblje uvijek ljubazno.

Алексей Тыщенко

Jozsef Kun

Massimiliano Berardi

I was charged of 3 euros more for legge and passing the gate I don''t know why

Margaret Gruen

Katarina Balan Cmiljanic

Mael Accou

You have to pay a fee to enter the platforms where the busses leave. Apart from that enough shops and restaurants to pass time.

Jorgen B. Frandsen

Very bad information on departing busses.