Shërbime të stacionit të autobusit

WCTualet

Garderoba

Posta

Kabina e telefonit

Kafe

Restorant

Wi-Fi

Parking

Stacion Taksish

Vendndalime të transportit publik

Bankomat

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.

Komente

Mladen

Sve okej...

Miodrag Markovic

Ivana Milosavljević

Farkas Felix

Miroslav Boljevic

Preskupa stanična usluga. Osoblje uvijek ljubazno.

Алексей Тыщенко

Jozsef Kun

Massimiliano Berardi

I was charged of 3 euros more for legge and passing the gate I don''t know why

Margaret Gruen

Katarina Balan Cmiljanic

Mael Accou

You have to pay a fee to enter the platforms where the busses leave. Apart from that enough shops and restaurants to pass time.

Jorgen B. Frandsen

Very bad information on departing busses.