Alexa Certify

Kushtet E Përdorimit

 1. KUSHTET SPECIFIKE PËR BLERJEN E BILETAVE TË AUTOBUSIT

Udhëtarët janë të detyruar që në momentin e hyrjes në autobus të: 

 • vijnë në stacionin e nisjes më së paku 45 minuta para nisjes dhe të blejnë biletën në kupon (bileta e kuponës) nëse stacioni i nisjes e kërkon atë.
 • kenë me vehte versionin e kopijuar të blerjes së biletës online (biletën online udhëtarët e fitojnë përmes e-mail-it pas përfundimit të suksesshëm të transakcionit) dhe të ja tregojnë drejtuasit të autobusit apo kondukterit.
 • posedojnë dokument identifikimi (kartën e identitetit, pasaportën, lejen e makinës, indeksin e studentit apo ndonjë dokument të ngjajshëm). 
 • posedojnë dokument me të cilin e vërtetojnë zbritjen e zgjedhur (indeksi i studentëve, letrën për posedim të pensionit, librezën e shëndetit apo dicka të ngjajshme për femijë).
 • Të gjitha biletat e shitura në emër dhe mbiemër nuk mund të kalohen në emër apo mbiemër tjetër.

BusTicket4.me nuk është përgjgjës për:

 • Vonesë të autobusit në nisje/mbërritje
 • Sjelljen e parregullt të stafit operativ të autobusit
 • Vendin e sjedileve nëse nuk është i njëjtë me atë që ka pritur udhëtari
 • Anulimin e nisjes në raste të papritura
 • Sigurimin e bagazheve të udhëtarëve
 • Ndërrimin e vedeve në sjedile për shkak të komodimit të nënës me fëmijë, personave invalid apo personave të moshuar
 • Pritjen e autobusit në stacion të gabuar (Ju lutemi që përmes portalit tonë të vërtetoni adresën, lokacionin gjeograf kudo që të ndodhet të stacionit të nisjes)
 • Operatori i autobusit ndryshon vendin e ngarkimit të udhëtarëve dhe / ose i transporton në vendin e ngarkimit me mjet ndihmës.
 • Për çdo pagesë shtesë dhe kushtet e përgjithshme të operacioneve të transportuesit siç janë: pagesa e bagazheve, transporti i kafshëve shtëpiake, sigurimi i idhëtimit, etj.

Anulimi i biletës

 • Nuk është e mundur të anuloni biletën e blerë në periudhë kohore më pak se 24 orë para nisjes së autobusit.
 • BusTicket4.me do të paguaj çdo anulim të biletës së blerë me 10% në për koston e biletave të përpunimit
 • Udhëtari nuk ka të drejtë në kthimin e parave për gjërat shtesë (biletën e stacionit dhe kupesë) të cilën e ka paguar së bashku me çmimin e biletës e cila anulohet.

Anulimi i biletës së blerë në peiudhë më shumë se 24 orë para nisjes së autobusit

 • Anulimi mund të bëhet përmes nisjes së lajmërimit në e-mail support@busticket4.me
 • Të gjithë përdoruasit e regjistruar biletën mund ta anulojnë duke përdorur funkcionet në dispozicion pas hyrjes në panelin e kontrollit (në këndin e sipërm të djathtë ekziston një link për paraqitje)

Anulimi i nisjes

 • Në rast të anulimit të nisjes nga ana e transportuesëve, për cilëndo arsye, keni mundësinë që biletën e blerë ta anuloni në mënyrë siç është shkruar në pasusin më lart. BusTicket4.me pas vërtetimit të të dhënave tek transportuesit, dhe maksimum 2 ditë pas kërkesës, të kthejmë vlerën 100% e biletës së blerë.

TRANSFERET

Transferi me makinë

 • Transferi paraqet vozitjen me makinë (max 3 udhëtarë) me shofer në cilëndo adresë në vend dhe regjion. Udhëtari vetë e cakton adresën e nisjes, mbërritjes dhe stacionin e dëshiruar.

Udhëtarët dhe bagazhi

 • Çdo lloj i makinës e ka të caktuar numrin maksimal të udhëtarëve dhe kapacitetin e definuar të bagazheve. Vendet për fëimijë janë në dispozicion – nëse kërkohen.

Çmimi i transferit

Çmimet e paraqitura janë fikse dhe i përkasin gjithë trasnportit. Nuk varet nga numri i pasagjerëve, data e nisjes apo adresës.

Rezervimi i transferit 

Nëse doni të rezervoni transferrin, duhet të caktoni adresën e saktë, datën, numrin e fluturimit (nëse vini me aeroplan), numrin Tuaj të telefonit.

Rezervimi i trasnferit pa të dhëna ëshë i mundur por mund të shkaktojë rritje drastike të çmimit të transferit në raste ndryshimi apo anulimi.

 • Një orë pritje – 5 €
 • Informata jo të sakta në lidhje me adresën e nisjes/mbërritjes të cilat e vonojnë transferrin  - 5 €
 • Transferrin nuk është e mundur ta rezervoni në kohë më të shkurtë se 48 h para nisjes
 • Transferin e rezervuar dhe të paguar nuk është e mundur ta anuloni 24 h para nisjes

Anulimi

 • Nëse rezervoni transfer direkt në portalin BusTicket4.me, anulimi do të kushtojë 10% nga çmimi i përgjithshëm.

Si ta dalloni shoferin

 • Shoferi do të Ju presë në kohë dhe vend të caktuar dhe do ta ketë një tabelë për pritje me emrin Tuaj. Në rast nevoje do të Ju thërrasë apo do të dërgojë SMS. Ju gjithashtu do ta keni numrin e Tij të celularit. Shoferi është i detyruar të Ju presë 30 minuta nga koha e caktuar.

Transfer i grupit

 • Transferimi i grupit përfshin ngasjen e një automjeti me një shofer në cilëndo adresë në vend dhe regjion, për grupe të organizuara me më shumë se 5 persona. Udhëtarët vetë e zgjedhin adresën e nisjes, mbërritjes dhe stacionin e dëshiruar.
 • Transferet e grupeve bëhen sipas kërkesës. Ju duhet të dërgoni kërkesën me detaje të transferit në e-mail: support@busticket4.me

Rezervimi dhe pagesa e transferit të grupeve

Që rezervimi të jetë i vlefshëm është e domosdoshme të paguani çmimin e plotë.

Në rast të anulimit të transferit të grupit, zbatohen këto rregulla:  

 • Për anulime deri në 10 ditë para nisjes – 100% kthim të parave
 • Për anulime deri në 5 ditë para nisjes – mbajmë 50% nga çmimi i përgjithshëm
 • Për anulime deri në 3 ditë para nisjes – mbajmë  80% nga çmimi i përgjithshëm
 • Për anulime më shkurt se 3 ditë para nisjes – mbajmë gjithë shumën e parave (100%)

 2.SIGURIA E PAGESËS ME KARTA KREDITI

Fshehtësia e të dhënave Tuaja është e mbrojtur dhe e sigurtë me përdorimin e enkripcionit SSL. Faqet për pagesë përmes internet janë të siguruara me përdorimin e protokolit të Secure Socket Layer (SSL) me 128-bit enkripcion të të dhënave. Enkripcioni SSL është një proces i enkriptimit (fshehjes) të të dhënave për të parandaluar aksesin e paautorizuar kur transmetohen. Kështu mundësohet një transferim i sigurtë i informacioneve dhe shmanget aksesi i paautorizuar në të dhënat gjatë komunikimit në mes të kompjuterit të përdoruesit dhe servisit WebPay dhe anasjelltas.

Servisi WebPay dhe institucionet financiare shkëmbejnë të dhëna duke përdorur një rrjet privat virtual (VPN),  cila është e izoluar nga aksesi i paautorizuar. 

Webteh Payment Gateway të cilin e përdorim, është i çertifikuar sipas standardit të sigurisë PCI DSS Level 1 dhe rregullave të Visa dhe MasterCard.

BusTicket4.me nuk ruan numrat e kartave të kreditit në bazën e të dhënave dhe numrat nuk janë në dispozicion të personave të paautorizuar.

 3. DEKLARATA E PRIVATËSISË

Ne angazhohemi për të mbrojtur të dhënat personale të klientit tonë duke mbledhur vetëm informacionet  e domosdoshëm të klientit / përdoruasit të nevojshme  për të përmbushur detyrimet tona; informojmë blerësit për mënyrën e përdorimit të të dhënave të mbledhura, rregullisht u japim blerësve mundësinë për të përdorur të dhënat e tyre, duke përfshirë mundësinë për të vendosur nëse do të heqin apo jo emrin e tyre nga listat e përdorura për fushatat e marketingut. Të gjitha të dhënat e përdoruesve janë të ruajtura rreptësisht dhe janë në dispozicion vetëm për punonjësit, informacionet e të cilëve janë të nevojshme për të bërë biznes. Të gjithë punonjësit tanë dhe partnerët e biznesit janë përgjegjës për respektimin e parimeve të mbrojtjes së privatësisë.

 4. KUSHTET E PËRGJITHSHME  PËR PËRDORIMIN E PORTALIT BUSTICKET4.ME

 Ueb lokacioni www.busticket4.me (Portali) është botuar dhe menaxhuar nga Cassiopeia d.o.o. (Kompania) nga Podgorica, Mali i Zi, e cila vepron në përputhje me ligjet e shtetit të Malit të Zi. Kur hyni në Portalin, e kërkoni ose e përdorni në çfarëdo mënyre, ju pranoni pa kufizim termat dhe kushtet e përshkruara në këtë tekst. Kur Ju hyni në ndonjë nën-portal (pavarësisht nëse ai i përket kompanisë apo jo) përmes këtij Portali, atëherë një Portal i tillë mund të ketë termat dhe kushtet e përdorimit që janë specifike për të. Këto kushte dhe kushtet e përdorimit të portalit dhe çdo kusht tjetër shtesë të paraqitur në Portal, së bashku përfaqësojnë një marrëveshje të plotë midis Kompanisë dhe Juve gjatë përdorimit tuaj të Portalit.

5. PORTALI DHE PËRMBAJTJA E TIJ

 • Ky Portal është menduar vetëm për përdorim personal. Ndalohet shpërndarja, shkëmbimi, modifikimi, shitja ose transferimi i çdo gjëje që kopjoni nga ky Portal, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, imazhe, audio dhe video, për ndonjë qëllim biznesi, tregti ose marketing.
 • Për sa kohë që ju i përmbaheni këtyre kushteve dhe kushteve të përdorimit të Portalit, Kompania ju lejon një të drejtë joekskluzive, të pa transferueshme, të kufizuar për të hyrë në Portalin, shqyrtimin dhe përdorimin e Portalit. Ju pranoni një kusht që ju të mos ndërhyni ose të përpiqeni të ndërhyni në funksionimin e Portalit në asnjë mënyrë.
 • Qasja në portale të caktuara mund të jetë në dispozicion vetëm për përdoruesit e regjistruar. Për t'u bërë një përdorues i regjistruar, mund t'ju kërkohet t'u përgjigjeni pyetjeve specifike ose të futni detaje të caktuara për ju. Përgjigjet për këto pyetje ose detajet e nevojshme mund të jenë të detyrueshme dhe / ose fakultative. Ju garantoni që të gjitha informatat që na keni dhënë, për veten ose për të tjerët, janë të vërteta dhe të sakta.

LINKAT NË PORTALE TJERA

 Ky Portal mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të menaxhuara nga palët e treta në përgjegjësinë e vetme të kompanisë. Kompania nuk kontrollon këto faqe dhe nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e tyre. Përfshirja e hiperlinkeve në vende të tilla nuk nënkupton ndonjë lloj të miratimit të përmbajtjes apo miqësie me pronarët e tyre. Nëse vendosni të vizitoni ndonjërën prej këtyre faqeve të lidhura me këtë Portal, ju po e bëni atë tërësisht në rrezikun tuaj.

PRONËSIA

 • Të gjitha materialet në këtë Portal, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, imazhe, regjistrime audio dhe video, softuer, ikona dhe përmbajtje të ngjashme (përmbajtje), mbrohen nga të drejtat e parashikuara në konventat ndërkombëtare dhe ligjet e pronësisë intelektuale. Është e ndaluar përdorimi i përmbajtjes për ndonjë qëllim tjetër përveë atyre që janë cekur këtu.
 • Ju pranoni të ndiqni të gjitha udhëzimet e përmbajtura në Portal, duke kufizuar mënyrën se si mund të përdorni Përmbajtjen.
 • Ekzistojnë një numër i caktuar i logove të Kompanisë, shërbimesh dhe emrash të markave të kompanisë në Portal, sin ë qoftë se janë në pronësi apo përdorim nga Kompania apo palët e treta. Duke i treguar ato në Portal, kompania nuk ju jep asnjë licencë për t'i përdorur ato. Çdo përdorim i përmbajtjes mund të jetë subjekt i shkeljes së së drejtës së pronësisë intelektuale, mbrojtjes së markës tregtare, mbrojtjes së privatësisë dhe kodeve civile dhe penale.
 • Ju mund ta shkarkoni kopjen / kopjet e përmbajtjes vetëm për përdorimin tuaj personal.

 

Përmirësimi i fundi: 24.02.2023 14:36