Shërbime të stacionit të autobusit

Tualet
Garderoba
Kafe
Restorant
Parking
Stacion Taksish
Vendndalime të transportit publik

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.
Komente

Muhamed Cormehic

starstarstarstarstar

Usluga na nivou.

Michael Sabo

starstarstar

Well, this bus station needs updating.

Nikol

starstarstar

Had to pay 2 € extra fee for nothing.

Renata Vidovic

starstarstarstarstar

Chenxuan Jia

starstarstarstar

Ariel

starstarstar