Shërbime të stacionit të autobusit

WCTualet

Garderoba

Kafe

Restorant

Parking

Stacion Taksish

Vendndalime të transportit publik

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.

Komente

Muhamed Cormehic

Usluga na nivou.

Michael Sabo

Well, this bus station needs updating.

Nikol

Had to pay 2 € extra fee for nothing.

Renata Vidovic

Chenxuan Jia

Ariel