Shërbime të stacionit të autobusit

Tualet
Garderoba
Kafe
Restorant
Parking
Stacion Taksish
Vendndalime të transportit publik

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.
Komente

Muhamed Cormehic

Usluga na nivou.

Michael Sabo

Well, this bus station needs updating.

Nikol

Had to pay 2 € extra fee for nothing.

Renata Vidovic

Chenxuan Jia

Ariel