Shërbime të stacionit të autobusit

Tualet
Garderoba
Posta
Banka
Kabina e telefonit
Kafe
Restorant
Parking
Stacion Taksish
Vendndalime të transportit publik
Bankomat
Qasje për karroca

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.
Komente

Bartosz Wojtas

Mario Matkovic

Diklic Jana

Abhari.anass

Sepp Steinlechner

Anna Winnicka