Shërbime të stacionit të autobusit

WCTualet

Garderoba

Posta

Banka

Kabina e telefonit

Kafe

Restorant

Parking

Stacion Taksish

Vendndalime të transportit publik

Bankomat

Qasje për karroca

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.

Komente

Bartosz Wojtas

Mario Matkovic

Diklic Jana

Abhari.anass

Sepp Steinlechner

Anna Winnicka