Glunex

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Nikshiqi - Podgorica - niset çdo ditë në 17:45h, kthehen 19:10h.

Tivat - Sarajeva - niset një herë në dy ditë 07:35h, kthehen 09:00h.

5.0/5.0

1 mbresa/t
Vlerësimi
starstarstarstarstar

Noordin Osman

starstarstar