Autobusi CETINJE për në MOJKOVAC kalon, midis të tjerave, edhe në qytetet KOLAŠIN, PODGORICA (në varësi të itenerarit të linjës).Autobusi i parë niset në orën 06:35, kurse nisjen e autobusit të fundit mund ta kapni në orën 20:47. Distanca e rrugës është rreth 126 km. Ky udhëtim simbas orarit të udhëtimit zgjat zakonisht 02 orë dhe 46 minuta më. Bagazhi, në varësi të shoqërive të transportit, paguhet zakonisht për çdo çantë për të gjitha udhëtimet.
Në linjat e gjata të udhëtimit përdoren autobusë të klasave turistike të larta dhe të mesme, kurse për itenerarët e shkurtër disa shoqëri transporti i organizojnë udhëtimet me furgonë ose minibusa turistikë.
Për itenerarin CETINJE to MOJKOVAC ka linja udhëtimi për ditët:
E hënë
E martë
E mërkurë
E ejte
E premte
E shtunë
E diel

Shqëritë e transportimit që kanë linjat e udhëtimit ngaCETINJE për në MOJKOVACjanë:AUTOPREVOZ ZATON, ROYAL TRAVEL, Vot turist, Ozlem, Lasta Montenegro, JADRAN LINE, Drum, TRANS JUG Obrenovac.

Çetina

Mojkovaci