Alexa Certify

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve Tivat - Budva


12:30

Tivat
0h:30m

13:00

Budva
Ellit Express

2.50€

13:20

Tivat
0h:32m

13:52

Budva
Ellit Express

2.50€

15:10

Tivat
0h:50m

16:00

Budva
Dangrad Prevoz

3.00€

15:52

Tivat
0h:48m

16:40

Budva
Ozlem

2.00€

16:25

Tivat
0h:40m

17:05

Budva
Gardašević

2.50€

17:35

Tivat
0h:32m

18:07

Budva
Alo Express

2.50€

17:42

Tivat
0h:38m

18:20

Budva
4 Decembar

2.50€

17:45

Tivat
0h:37m

18:22

Budva
Trik Travel

3.00€

19:50

Tivat
0h:30m

20:20

Budva
Ellit Express

2.50€

20:15

Tivat
0h:30m

20:45

Budva
Adriatic Travel

3.00€

20:50

Tivat
0h:35m

21:25

Budva
Alo Express

2.50€

Transferim Tivat - Budva

Tivat

Budva

Maks. 3 i/e pasagjerit

ABS

0.00€

?

Tivat

Budva

Maks. 8 i/e pasagjerit

ABS

0.00€

?