Autobusi NOVI SAD për në PALE kalon, midis të tjerave, edhe në qytetet RUMA, ŠABAC, ZVORNIK (në varësi të itenerarit të linjës). Për këtë itenerar ekziston vetëm një udhëtim në ditë. Distanca e rrugës është rreth 298 km. Ky udhëtim simbas orarit të udhëtimit zgjat zakonisht 06 orë dhe 30 minuta më.
Për shkak se autobusi kanon nëpër pikat e kalimit kufitar midis shteteve, ekziston mundësia, që gjatë sezonit turistik, të qëndrohet për një kohë të gjatë në rradhë në këto pika. Duhet që të keni pa tjetër me vete dokumentat personale të identifikimit. Fatorinot e Autobusit do të bëjnë listën e emrave të udhëtarëve para kalimit të kufirit. Bagazhi, në varësi të shoqërive të transportit, paguhet zakonisht për çdo çantë për të gjitha udhëtimet.
Autobusët janë kryesisht të klasës së lartë turistike, me ajër të kondicionuar, frenim ABS, sedilje të rehatëshme për udhëtarët etj.
Për itenerarin NOVI SAD to PALE ka linja udhëtimi për ditët:
E hënë
E martë
E mërkurë
E ejte
E premte
E shtunë
E diel

Shqëritë e transportimit që kanë linjat e udhëtimit ngaNOVI SAD për në PALEjanë:Dunav Prevoz.

Novi Sad

Pale