Blue Line

Kontroll

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Linjat e autobusit

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve

Herceg Novi - Subotica (nëpërmjet Zlatibor) *niset një herë në dy ditë 19:00h, kthehen 18:30h.

Herceg Novi - Trebinje (nëpërmjet G.p. Sitnica (Mne)) *niset çdo ditë në 08:00h, kthehen 21:10h.

Herceg Novi - Novi Sad *niset një herë në dy ditë 20:00h, kthehen 18:30h.

BLUE LINE Mbresat

4.0/5.0

2 mbresa/t
Vlerësimi

Ivana Milosavljević

Të dhënat e kontaktit

 +382 31 33 60 06
 http://www.blueline-mne.com
 saobracaj@blueline-mne.com