Shërbime të stacionit të autobusit

WCTualet

Garderoba

Kafe

Restorant

Wi-Fi

Parking

Stacion Taksish

Vendndalime të transportit publik

Qasje për karroca

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.

Komente

Për këtë stacion nuk ka komente