Shërbime të stacionit të autobusit

Tualet
Garderoba
Kafe
Restorant
Wi-Fi
Parking
Stacion Taksish
Vendndalime të transportit publik
Qasje për karroca

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.
Komente

Për këtë stacion nuk ka komente