Shërbime të stacionit të autobusit

WCTualet

Garderoba

Kafe

Wi-Fi

Parking

Stacion Taksish

Vendndalime të transportit publik

Qasje për karroca

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.

Komente

Dragan Maksimović

Karolina Mackiewicz

Valeriy Alushkin

Luc Lijnen

John Ramsay

Easy to find , good cafe with friendly staff