Alexa Certify

Kako mogu da kupim kartu na BusTicket4.me?

 1. Kërkoni kohën e udhëtimeve të autobusit për nisjen dhe mbërritjen në vendin e dëshiruar, datën e nisjes, numrin e udhëtarëve dhe llojin e  biletës (në një drejtim apo kthyese). 

 1. Nga të gjitha opsionet zgjedhni linjën e cila ju përshtatet duke marrë parasysh kohën e nisjes,çmimin, transportuesin dhe vozitjen. Që sa më lehtë ta gjeni kohën e nisjes, I keni në dispozicion opsionet për llojet e nisjes sipas çmimit dhe kohës.
  Poashtu, nisjet mund ti shihni edhe sipas transportuesëve dhe karakteristkave të autobusëve (ajër të kondicionuar, banjo, wi-fi, etj.). Duke klikuar në opsionin “Blij biletën” apo në “Zgjedh nisjen” (nëse dëshironi ta blini biletën kthyese me daë të caktuar të nisjes, e ashtuquajtura “bileta kthyese e mbyllur” – fotoja në të djathtë) zgjedhni linjën e dëshiruar të autobusit.

 1. Plotësoni të dhënat për blerësin, udhëtarin dhe blerjen në dritaren e cila do të hapet pasi të keni zgjedhur nisjen. Të dhënat janë të grupuara në sekcionin “Të dhënat për blerësin”, “Të dhënat për blerjen dhe udhëtarin”, “Përmbledhje udhëtimi” dhe Zgjedhja e mënyrës së pagesës”. Më së pari duhet të plotësoni të dhënat për blerlsin. Mbani mend se “Vendos emrin dhe mbiemrin” dhe “Vendosni E-mailin” janë të detyrueshme të plotësohen.

 1. Në sekcionin tjetër është e detyrueshme të vendosni të dhënat për çdo udhëtarë veçmas. Nëse është e detyrueshme këtu mund të shtoni edhe më shumë udhëtarë apo ti fshini të dhënat për udhëtarët që I keni shënuar.

 1. Në fund zgjedhni mënyrën e pagesës në këtë sekcion dhe blini biletën. Në dispozicon I keni mundësitë e pagesës “Online” dhe “Offline”. 

 1. Gjatë pagesës me kartelë (“Pagesa online”), do të jeni të drejtuar në faqen e bankës sonë (përpunuesi ynë i pagesave). Në këtë faqe do të kryeni pagesën.

 1. Nëse zgjedhni opsionin e pagesës “Offline”, sistemi do të bëjë rezervimin e sjedileve të cilat I keni zgjedhur, do të Ju tregojëtë dhënat për udhëtim dhe do të ju japë një shembull për plotësimin e fletëpagesës, që të mund ta paguani në bankën apo postën më të afërt.

 1. Pasi që sistemi të fitojë vërtetimin se bileta u pagua, do të Ju dërgohet vërtetimi për kryerjen me sukses të blerjes së biletës në portalin busticket4.me, së bashku me linkun në kartën elektronike, të cilën duket ta printoni dhe ta tregoni në autobus.

Në lidhje me pagesën „Offline“ duhet të dini:

 1. Rezervimi vlen 48h;
 2. ju nuk mund të rezervoni një sjedile në 48 orët e ardhshme që nga momenti i blerjes;
 3. pagesën offline mund ta bëni në bankën apo postën e teritorit të Republikës së Malit të Zi dhe Republikës së Sërbisë.