Alexa Certify

BLOG

PEJA

https://busticket4.me/db_assets/images/blog_cover/peja-109864-750x250.jpg

PEJA

Destinacionet turistike , 1 Komentara Apr 24, 2018

Peja njihet si një ndër qytetet më të vjetra në Kosovë dhe përbën një ndër qytetet më të bukura dhe më të pasura me potenciale kulturo-historike dhe bukuri të rralla natyrore. Komuna e Pejës përfshin një siperfaqe prej 603km2 ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km2. Qyteti i Pejës shtrihet në perëndim të Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike. Lartësia mbidetare në qytet është 520m, ndërsa maja më e lartë është ajo e Gurit të Kuq me 2522 m. Peja shtrihet përgjatë dy anëve të lumit Lumbardhë i cili buron në Bjeshkët e Rugovës dhe ka një gjatësi prej 63km deri në lidhje me lumin e Drinit të Bardhë. Lumi i Drinit të Bardhë burimin e ka në fshatin Radac ku krijon ujvarën mahnitëse dhe shumë tërheqëse për vizitor e cila ka gjatësi prej 30m. Vetitë klimatike të Pejës karakterizohen me klimë të mesme kontinentale të modifikuar me komponente të klimës mesdhetare.

Peja, në të vërtetë, përbën një qendër të vjetër banimi në Kosovë. Peja si vendbanim, daton që nga kohërat më të hershme Ilire dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike. Në këtë lokalitet është zbuluar një numër objektesh arkeologjike, që na bëjnë edhe më bindës se këtu duhet të ketë qenë një qendër administrative municipale e tërë rrafshit të Dukagjinit. Peja në kohën Antike dhe në Mesjetë e deri në shek. XV shtrihej pikërisht në fushë, duke filluar nga arat e quajtura Gradinë, ku janë gërmadhat e Pejës Antike që d.m.th. shtrihej nga tyrbja e Sari Salltëkut ku tani gjindet fabrika e Baterive në lindje, e deri te stacioni hekurudhor, më saktë deri te kalaja në perëndim. Pejën gjatë historisë e hasim me emra të ndryshëm si: në kohën antike Iliro-Romake është quajtur “Siparantum” kurse gjatë mesjetës quhej Pech (Pekë,P(j)ekë)), Peka, Pentza dhe Forno.

Në zhvillimin ekonomik të Pejës rolin kryesor e luajnë aktualisht degët si: turizmi, tregtia, transporti, ekonomia bujqësore, zejtaria, industria ushqimore dhe ajo e pijeve si dhe ajo e materialit ndërtimor. Veçanërisht në qytetin e Pejës dhe qendrat turistike në Rugovë ka marrë rëndësi të veçantë zhvillimi i ekonomisë turistike. Kjo lidhet si me traditen në këtë drejtim, poashtu me rëndësinë që ka marrë turizmi pas vitit 2000. Kështu që, e gjithë infrastruktura i është kushtuar zhvillimit të turizmit. Një sërë ndërtimesh mjaft ambicioze, kryesisht hotele dhe restorante, kanë lulëzuar vitet e fundit, sidomos përgjatë rrugës Pejë - Rugovë dhe Pejë - Radac. Andaj, Peja sot renditet në qendrat më të rëndësishme ekonomike, tregtare dhe turistike të vendit. Jo vetëm qyteti i Pejës, por i gjithë rrethi në tërësi, ka luajtur historikisht një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Pjesën më të madhe të sipërfaqes së saj e përbën toka bujqësore, e përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe pemëtarisë, në bazë të saj edhe prodhimtarinë e ushqimit të shëndoshë, duke filluar nga prodhimi i qumështit dhe produktet tjera të qumështit, mishit dhe produktet tjera të mishit e deri te prodhimi i pemëve dhe përpunimimit të tyre.

Duke u bazuar në terenin në të cilin shtrihet, Peja disponon me resurse të mëdha tërheqëse turistike të cilat i kënaqin adhuruesit e natyrës së egër të paprekur por edhe adhuruesit e bukurive idilike fshatare si dhe hulumtuesit e interesuar për gjurmë të së kaluarës. Duke u shtrirë në mes të rrjedhës së lumenjve Drini i Bardhë dhe Lumbardhi, Peja ofron një spektër mundësish për adhuruesit e peshkimit rekreativë të llojeve fisnike të peshqëve të ujërave të ëmbla, ndërsa adhuruesve të avnturave të sporteve dimrore dhe verore do mbesin të mahnitur nga bukuritë e kanioneve, ujëvarave dhe terreneve të përshtatshme për skijim. Hapësira e Pejës në përgjithësi është e mbuluar me male dhe maja të pasura me pyje gjethërënëse dhe gjethëmbajtëse të gjelbërta, të cilat në vete fshehin pasuri të paparë për vizitorët dhe për adhuruesit e bimëve mjekuese. Pothuajse në të gjitha pjesët malore janë të shpërndara rezervatet e shtazëve të ndryshme si: Ariu, Kaprolli, Derri i egër, Dhelpra, etj. Ndërsa pasuria e florës e në veçanëti bimët mjekuese që gjenden në këto male janë: kantarioni (hypericum perforatum); lulja e xhenetit (thymus serpyllum); pustikara (dignalis feruginea); mjekrra e dhisë (aruncus sil vestris kost); lule boronica; lule aguliqe; lule kamamili etj;

Në pejë mund të arrihet me autobus. Ja disa nga nisjet kryesore nga Peja:

Pejë - Podgoricë

Pejë - Bar (Tivar)

Pejë - Minhen (DEU)

 

 

Komente

NIKI 0508

08.06.2018

Shkruani një koment

MË TË LEXUARAT

KATEGORITË

ARKIVA